Onze organisatie

FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) Dr. S. van Mesdag in Groningen heeft plaats voor circa 260 (mannelijke) tbs-patiënten. De meeste tbs-patiënten hebben een ernstig delict gepleegd en starten hun behandeling na een gevangenisstraf. Tijdens de behandeling werkt de patiënt aan de psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een verslavingsproblematiek. Het doel van de behandeling is om de risicofactoren te verminderen waardoor we de kans verkleinen dat de patiënt opnieuw de fout in gaat. Hierdoor dragen we bij aan een veiligere samenleving.

Behandelen

Bij FPC Dr. S. van Mesdag behandelen wij mensen die een delict hebben gepleegd en daarvoor meestal een straf hebben uitgezeten in de gevangenis. Maar ook: mensen die vanwege psychiatrische en vaak ook verslavingsproblematiek, niet goed functioneren en mede daardoor het delict pleegden. Om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan, worden ze bij ons behandeld.

Tijdens een jarenlange behandeling leert de patiënt door welke gedachten en/of gedrag hij in de problemen komt. Of waarom zijn omgeving problemen met hem heeft. Stapsgewijs leert hij deze gedachten en/of gedrag in positieve zin te veranderen.

Een behandeling is succesvol wanneer de kans op het opnieuw plegen van een delict (recidive) erg klein is geworden. Pas dan wordt er gewerkt aan de toekomst. Want het uiteindelijke doel van de tbs-behandeling is ‘Veilig terugkeren naar de samenleving’.

Soms lukt het niet om de kans op recidive te verkleinen. Of soms kan een patiënt niet weer zelfstandig gaan wonen, omdat de kans op terugval dan te groot is. In die gevallen wordt gezocht naar een passende woonvoorziening voor de patiënt waar hij terecht kan na zijn behandeling bij van Mesdag. ‘Passend’ wil zeggen dat er een goede balans is tussen zorg en beveiliging.

Beveiligen

FPC Dr. S. van Mesdag is een beveiligde gesloten instelling. Daardoor zijn onze patiënten nauwelijks tot niet gevaarlijk voor de samenleving. Alleen wanneer de kans op het plegen van een delict tijdens een verlof erg klein is geworden, komt de patiënt buiten de kliniek. Eerst met en later zonder begeleiding.

Vanzelfsprekend zorgen we ook binnen de muren voor een veilige woon- en werkomgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit doen we vooral door te werken met individuele signaleringsplannen. In dit plan beschrijven we voor elke patiënt zijn risicogedrag, gedrag dat wijst op stress. Wanneer de patiënt dit gedrag vertoont kunnen we snel actie ondernemen met als doel ‘het stressniveau verlagen’. Door te werken met het signaleringsplan kunnen we incidenten voorkomen. Interne veiligheid bereiken we vooral door de patiënt en zijn (afwijkende) gedrag goed te kennen, door te weten wat er leeft binnen een groep en dit te bespreken en door in te grijpen als dat nodig is. Daarnaast werken we met een piepersysteem (alarmering) en wordt iedereen geacht bijzondere situaties te melden.

Door in de kliniek met elkaar een sfeer te creëren waarin je je veilig voelt, is het voor medewerkers mogelijk patiënten te sturen op gedrag. Patiënten kunnen zich in een veilige omgeving richten op hun behandeling.

Forint

Forint is in Noord-Nederland de forensisch psychiatrische zorgketen van AFPN Groningen (poliklinisch en ForFACT-teams), BW ForintFPA Zuidlaren en FPC Dr. S. van Mesdag

Contact opnemen