Opleidingsplaatsen

Voor de invulling van onze praktijkopleidingen hebben wij contact met de RuG (Vakgroep Klinische Psychologie), het opleidingsinstituut PPO (Postmasteropleidingen Psychologie en Orthopedagogiek) en andere onderwijsinstellingen. Regelmatig hebben wij plaatsen voor: Psychiaters in opleiding, Klinisch psychologen en GZ-psychologen in opleiding.

Psychiaters in opleiding

In FPC Dr. S. van Mesdag hebben wij binnen het zorgprogramma psychotische kwetsbaarheid regelmatig plaatsen voor een psychiater in opleiding. Binnen de studie psychiatrie is deze stage ‘forensische psychiatrie’ het afsluitende jaar van het aandachtsgebied volwassenen. In overleg is deze stage ook mogelijk op één van de units van de andere zorgprogramma’s.

De psychiater i.o. werkt als behandelcoördinator op een unit met twaalf patiënten met psychotische kwetsbaarheid en comorbiditeit. Als behandelcoördinator ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de diagnostiek – waaronder de risicotaxatie en een delictanalyse – en het opstellen en uitvoeren van het behandelplan voor de patiënten op jouw unit. Dit behandelplan is de basis voor de wijze waarop het team de patiënt stuurt in zijn gedrag en hem motiveert om bepaalde activiteiten te ondernemen. Je bent voorzitter van de halfjaarlijkse multidisciplinaire patiëntbesprekingen en van de driemaandelijkse voortgangsbesprekingen. Ook schrijf je verlengingsadviezen en verlofaanvragen en je treedt op als getuige-deskundige bij verlengingszittingen.

De psychiater i.o. neemt deel aan de wekelijkse intercollegiale bespreking waarin het behandelbeleid voor elke patiënt wordt getoetst, het somatisch overleg met de huisarts, de commissie voorbehouden beslissingen (middelen/maatregelencommissie) en de gedragsdeskundige staf.

Wij verwachten van jou dat je de gezondheid van onze patiënten bevordert waarmee je een bijdrage levert aan de veiligheid binnen de samenleving en dat je handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. Je biedt onze patiënten effectieve en verantwoordde patiëntenzorg en je past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal aan mogelijkheden binnen het vakgebied goed en waar mogelijk evidence based toe. Je leert om te gaan met je eigen rol en je bent in staat effectieve behandelrelaties op te bouwen. Medische informatie kun je begrijpelijk en aanvaardbaar bespreken met patiënten, collega’s en netwerkleden, waarbij je je kunt verplaatsen in hun kennisniveau en kennisbehoefte. Het op een adequate wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over je bevindingen is voor jou geen probleem. Je bent professioneel in je eigen handelen en in het contact met anderen en je oefent de geneeskunde uit volgens de gebruikelijke ethische normen van het beroep.

Wij bieden jou de kennis van een goed geoutilleerde onderzoeksafdeling, van de Kenniskringen voor elk zorgprogramma en de Kenniskring Verslaving. Je kunt gebruik maken van onze bibliotheek met literatuur en tijdschriften over (forensische) psychiatrie, psychologie en criminologie. We stellen je in staat een tweedaagse getuige-deskundige training, een training in het werken met één van de risicotaxatie-instrumenten en het werken met de PCL-R training (inschatten van de mate van psychopathie) te volgen. Ook kun je deelnemen aan werkgerelateerde symposia en congressen. Verder bieden we jou, ter ondersteuning van je leerdoelen en ontwikkelingstraject, een omgeving waarin je dagelijks contact kunt hebben met je collega’s en waarin intervisie, werkbegeleiding en supervisie voorhanden zijn.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op Bonnie Ermers, psychiater / teamleider inhoudelijke zaken. Stuur een mail naar bjc.ermers@lentis.nl of bel 0682862362.

Klinisch psycholoog en GZ-psycholoog in opleiding

In FPC Dr. S. van Mesdag hebben wij binnen alle zorgprogramma’s opleidingsplaatsen voor klinisch psychologen en gezondheidszorgpsychologen.

De klinisch of GZ-psycholoog i.o. werkt als behandelcoördinator op een unit met twaalf patiënten. Als behandelcoördinator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering, evaluatie en eventuele aanpassing van het individuele behandeltraject van de patiënt. Het zorgprogramma is daarbij leidend. De Gz-psycholoog i.o. volgt onderdelen van de opleiding bij de afdelingen Diagnostiek en Trainingen & Therapieën. De klinisch psycholoog i.o. volgt onderdelen van de opleiding bij de afdelingen Diagnostiek, Trainingen & Therapieën en Onderzoek. Een deel van de therapeutische interventies vindt plaats in andere instellingen.

De klinisch of GZ-psycholoog i.o. neemt deel aan diverse intercollegiale en multidisciplinaire (behandel)besprekingen.

Wij verwachten van jou dat je de gezondheid van onze patiënten bevordert waarmee je een bijdrage levert aan de veiligheid binnen de samenleving en dat je handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. Je biedt onze patiënten effectieve en verantwoordde patiëntenzorg en je past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal aan mogelijkheden binnen het vakgebied goed en waar mogelijk evidence based toe. Je leert om te gaan met je eigen rol en je bent in staat effectieve behandelrelaties op te bouwen. Behandelinformatie kun je begrijpelijk en aanvaardbaar bespreken met patiënten, collega’s en netwerkleden, waarbij je je kunt verplaatsen in hun kennisniveau en kennisbehoefte. Het op een adequate wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over je bevindingen is voor jou geen probleem. Je bent professioneel in je eigen handelen en in het contact met anderen en je behandelt de patiënt volgens de gebruikelijke ethische normen van het beroep.

Wij bieden jou de kennis van een goed geoutilleerde onderzoeksafdeling, van de Kenniskringen voor elk zorgprogramma en de Kenniskring Verslaving. Je kunt gebruik maken van onze bibliotheek met literatuur en tijdschriften over (forensische) psychiatrie, psychologie en criminologie. We stellen je in staat een tweedaagse getuige-deskundige training, een training in het werken met één van de risicotaxatie-instrumenten en het werken met de PCL-R training (inschatten van de mate van psychopathie) te volgen. Ook kun je deelnemen aan werkgerelateerde symposia en congressen. Verder bieden we jou, ter ondersteuning van je leerdoelen en ontwikkelingstraject, een omgeving waarin je dagelijks contact kunt hebben met je collega’s en waarin intervisie, werkbegeleiding en supervisie voorhanden zijn.

Wil je meer weten?
Neem dan voor GZ-psychologen i.o. contact op met Eleen Jorritsma, GZ-psycholoog. Telefonisch bereikbaar via 050 5221 718. Voor klinisch psychologen i.o. neem je contact op met klinisch psycholoog/systeemtherapeut Angelique van Diepen. Bereikbaar op jb.vandiepen@lentis.nl of 0610019234.

Contact opnemen