Integriteitscode

‘We gaan niet uit van welk gedrag we níet willen.
Uitgangspunt is welk gedrag we wél willen!’

De kwaliteit van de zorg en behandeling bij FPC Dr. S. van Mesdag is voor een groot deel afhankelijk van het gedrag en de houding van medewerkers. De Integriteitscode beschrijft uitgangswaarden voor het handelen die de basis vormen van de code.

Waarden zijn belangrijke grondslagen voor het handelen. Verantwoordelijkheid is gekozen als de overkoepelende waarde. Daaronder scharen we: ‘zorg dragen voor’, ‘integriteit’, ‘zorgvuldigheid’ en ‘veiligheid’.

De Integriteitscode kan medewerkers ondersteunen in de dagelijkse praktijk bij het omgaan met (morele) dilemma’s, door als leidraad voor het handelen en de verantwoording daarvoor te fungeren. De Integriteitscode is onderdeel van het behandel- en personeelsbeleid. Het ondersteunt de professionals in de organisatie bij het zelf nadenken over de best passende keuze bij een moeilijk probleem.

Deze code beoogt transparantie in de hand te werken en bij te dragen aan de betrouwbaarheid van FPC Dr. S. van Mesdag ten opzichte van haar patiënten, medewerkers en de maatschappij.

Contact opnemen