Competenties

Alleen wanneer er een optimale match is tussen de medewerkers en de organisatie, kunnen we onze organisatiedoelstellingen bereiken. Om die optimale match te creëren, maken we gebruik van competentiemanagement.

Competenties zijn de persoonlijke vaardigheden van een medewerker. Bij elke functie horen specifieke competenties om de functie naar wens uit te oefenen. Door een optimale match tussen medewerker en organisatie bereik je gezamenlijk de organisatiedoelstellingen. Competentiemanagement geeft je inzicht in je ontwikkelpunten én op welke wijze je deze punten kunt ontwikkelen.

Resultaatgericht, aanpassingsvermogen en omgevingsbewust

Op basis van onze missie hebben we drie kerncompetenties gekozen: resultaatgerichtheid, aanpassingsvermogen en omgevingsbewustzijn. Als medewerker van FPC Dr. S. van Mesdag beschik je over deze drie kerncompetenties.

Resultaatgerichtheid
Je bent actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en je grijpt in bij tegenvallende resultaten. Voorbeelden: je realiseert gestelde doelen, je past je aanpak aan wanneer resultaten dreigen tegen te vallen en je doet voorstellen voor efficiënter werken.

Aanpassingsvermogen
Indien nodig pas je je eigen gedrag aan, zodat je effectief kunt omgaan met veranderende of nieuwe omstandigheden, taken, doelen, verantwoordelijkheden en/of mensen. Voorbeelden: je reageert tijdig op onverwachte, urgente of nieuwe zaken, je past je acties op eigen initiatief aan wanneer omstandigheden dit vereisen en je werkt je snel in bij nieuwe taken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent goed geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied, de politiek, economie, maatschappij, gezondheidszorg of andere relevante omgevingsfactoren en je benut deze kennis effectief voor je eigen functie en de organisatie. Voorbeelden: je volgt de actualiteiten om op de hoogte te blijven, je wijst collega’s op relevante ontwikkelingen en je vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar concrete plannen en acties.

Rolprofielen

Voor elke functie in FPC Dr. S. van Mesdag is er een functiebeschrijving. Deze is vooral geschreven om de functie in te kunnen schalen in een salarisschaal. De functiebeschrijving is niet geschikt als uitgangspunt voor gesprekken over functioneren, beoordeling en ontwikkeling. Daarom hebben we iedere functie ook gekoppeld aan een rolprofiel.

Een rolprofiel beschrijft aan welke organisatiedoelstelling je een bijdrage moet leveren, hoe we kunnen vaststellen of je de gewenste doelstellingen ook hebt behaald en over welke competenties je moet beschikken om je functie naar wens te kunnen uitvoeren. Gelijksoortige functies hebben vaak gelijksoortige rolprofielen. Binnen FPC Dr. S. van Mesdag werken we met negen rolprofielen.

Contact opnemen