Van Mesdag als werkgever

Werken in de forensische psychiatrie is boeiend en uitdagend. Het doet een stevig beroep op je kennis, vaardigheden en professionele houding. Grenzen verkennen, reflecteren, elkaar uitdagen en prikkelen; het zijn allemaal elementen van werken in FPC Dr. S. van Mesdag.

We willen onze patiënten kwalitatief hoogwaardige tbs-behandeling bieden. Dat kan alleen als we kwalitatief hoogwaardige medewerkers hebben. Om dat te bereiken én te behouden vinden we het belangrijk om te investeren in onze medewerkers. Dit doen we door medewerkers te begeleiden, te coachen en door training en opleidingen. Tijdens de doelstelling- en resultaatgesprekken die je met je leidinggevende hebt, is er aandacht voor jouw persoonlijk-competentie-ontwikkelplan.

Onze arbeidsvoorwaarden

FPC Dr. S. van Mesdag kent een 36-urige werkweek. Voor alle medewerkers geldt de CAO-GGZ en de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Een deel van je arbeidsvoorwaarden vul je naar eigen wens in. Door het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kun je tijd of geld sparen voor privé-doeleinden. Zo kun je meedoen aan het fietsenplan, vakantie-uren afkopen of juist verlof bijkopen.

Een zorgvuldig inwerktraject

Elke nieuwe collega volgt een inwerktraject. Op je eerste werkdag is er een introductiebijeenkomst waarin je samen met andere nieuwe collega’s belangrijke informatie hoort voordat je aan het werk gaat. Daarna start je inwerkperiode. Tijdens deze periode maak je kennis met de organisatie, met de afdeling/unit waar je gaat werken en met de specifieke eisen die je functie aan jou stelt. Je wordt begeleid door een collega. Ga je werken op een behandelunit, dan word je gekoppeld aan een (ervaren) werkbegeleider.

Leren binnen de sociotherapie

Werk je op een behandelunit, dan is het individuele behandelplan leidend voor de benadering van de patiënten op jouw unit. Dit behandelplan bestaat uit verschillende deelplannen. Je leert hoe je moet werken volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie en hoe je het signaleringsplan en het zorgplan kunt toepassen.

Een lerende organisatie: kennis halen en brengen

Om onze kennis op peil te houden, maar ook om deze te delen met anderen heeft de Mesdag contact met verschillende mbo’s, hbo’s en universiteiten. Zo denken we mee over de inhoud van forensisch psychiatrische opleidingen. We bieden stage- en afstudeermogelijkheden aan studenten van allerlei studierichtingen. Daarnaast verzorgen we rondleidingen en geven we gastlessen. Zo delen we onze expertise met het reguliere onderwijs.

Contact opnemen